cisr

DỊCH VỤ CỐT LÕICISR

Technical Safety Inspection

Technical Safety Inspection

Xem chi tiết
COMMERCIAL INSPECTION

COMMERCIAL INSPECTION

Xem chi tiết
VERIFICATION AND CALIBRATION FOR MEASUREMENT INSTRUMENTS

VERIFICATION AND CALIBRATION FOR MEASUREMENT INSTRUMENTS

Xem chi tiết
TECHNICAL TESTING AND EXAMINATIONS

TECHNICAL TESTING AND EXAMINATIONS

Xem chi tiết
TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE

TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE

Xem chi tiết
VOCATIONAL TRAINING

VOCATIONAL TRAINING

Xem chi tiết
OFFSHORE INSPECTION AND TESTING SERVICES

OFFSHORE INSPECTION AND TESTING SERVICES

Xem chi tiết
ADVISORY AND SUPERVISION

ADVISORY AND SUPERVISION

Xem chi tiết
CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

Xem chi tiết
CISR

CISR là tổ chức hàng đầu Việt Nam

CISR có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và nhân lực tại các trạm kiểm định trong cả nước để phục vụ cho khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được nhanh chóng, thuận lợi và chất lượng cao nhất